Backup Your Backup

Backup Your Backup

It has been stated millions of times before but I will say it again. Backup the backup of your backup. If a digital file isn’t backed up 3 times, it doesn’t exist! A hard disk doesn’t care if you have important files to deliver to your client this afternoon. A hard disk will crash eventually and all your work is gone. […]

Backup Je Backup

Backup Your Backup

Het is al miljoenen keren eerder gezegd, maar ik zal het nog maar een keer herhalen. Maak een back-up van de back-up van je back-up. Als een digitaal bestand niet drie keer wordt geback-upt, bestaat het niet! Een harde schijf interesseert het niets als je vanmiddag belangrijke bestanden aan je klant moet leveren. Een harde schijf zal het op een gegeven moment begeven en weg is je werk. […]